Dører » Foldedører


Dører
      - Terrassedører
          - Tre Terrassedører
          - Plast Terrassedører
      - Ytterdører
          - Utenfor tredører
          - Sammensatt Dører
      - Innerdører
          - Inner tredører
      - Branndør
Garasjeporter
      - Garasjeport automatisering
      - Garasjeporter fotogalleri
      - Garasjeport Modeller
Aluminiumsystemer
      - Dører
      - Vinduer
      - Fasader
      - Skyve-Systemer
Vinduer
      - Trevinduer
          - Passivhus Vinduer
          - Europeisk type vinduer
          - Skandinavisk vinduer
      - Plast vinduer
          - Skandinavisk vinduer
          - Europeisk type vinduer
      - Vindu tilbehør
          - Insekt skjermer
          - Rullegardiner

Patio teknologi for folde- og skyvedører

åpner rom på en spesielt elegant og effektiv måte. Alle dører foldes på en plassbesparende måte og glir praktisk til siden. Slik kan alle rom åpnes fullstendig, ved å ta i bruk hele bredden, gir dette en bred tilgang til terrassen. Kan også benyttes i forretningsbygg for effektiv oppdeling av kontorer og konferanserom. Patio 6080 har isolasjon i terskel som hindrer kundebro samt eliminerer faren for glatt underlag.

Dette er en særlig fordel for f.eks. familier med småbarn eller i leiligheter eller bygninger bygget spesielt for eldre og funksjonshemmede. Selvsagt har vi også tenkt på optimal romventilasjon: en integrert vippe- og dreieramme som kan betjenes uavhengig av folderammene gjør dette mulig. I daglig bruk tjenestegjør denne aktive rammen som en balkong- og/eller terrassedør.

  • Isolerglass. Valget av type isolerglass er like viktig som valget av et nytt vindu. Isolerglass har mange ulike egenskaper knyttet til sol, energi, lyd og sikkerhet. Glasset kan være refl ekterende eller farget. Nye typer glasskombinasjoner er utviklet og glass er fremstilt med ulike belegg (selektive belegg - f.eks. Low-E) - bruk av gass som Argon og Krypton mellom glassene gir også helt nye egenskaper.
  • Isolerglass 2-lag/3-lag. Isolerglass - kombinasjoner kan leveres med to eller tre lag glass. Ved bruk av 3 lag glass tilfredsstiller man de nye, meget strenge energikravene. Denne typen isolerte glassenheter reduserer sannsynligheten for kondens betraktelig. Ved å bruke ulik glasstykkelse og avstand mellom, kan man forbedre varme- og lydisolasjon betraktelig.
  • Energiglass. Det er utviklet en rekke typer energiglass som har som formål, dels å redusere varmetapet, men også å gi mulighet til klimakontroll inne i bygget.
  • Sikkerhetglass - herdet og laminter. Dette gasset benyttes i helt spesielle installasjoner som setter strenge krav til både person - og innbruddsikkerhet. Mest benyttet i off entlige bygg. Det finnes i fl ere typer sikkerhetsglass tilgjengelig, det som kjennetegner dette glasset, er at det er svært vanskelig å knuse.
  • Lydisolerende glasskombinasjoner. For å redusere uønsket støy utenfra, anbefales til bruk av lydisolerte glasskombinasjoner. Dette er spesielt viktig å vurdere dersom vinduer skal monteres nær motorveier, i den indre bykjerne, nær fl yplasser eller jernbane.


Kontakt oss