Dører » Skyvedører HS


Dører
      - Terrassedører
          - Tre Terrassedører
          - Plast Terrassedører
      - Ytterdører
          - Utenfor tredører
          - Sammensatt Dører
      - Innerdører
          - Inner tredører
      - Branndør
Garasjeporter
      - Garasjeport automatisering
      - Garasjeporter fotogalleri
      - Garasjeport Modeller
Aluminiumsystemer
      - Dører
      - Vinduer
      - Fasader
      - Skyve-Systemer
Vinduer
      - Trevinduer
          - Passivhus Vinduer
          - Europeisk type vinduer
          - Skandinavisk vinduer
      - Plast vinduer
          - Skandinavisk vinduer
          - Europeisk type vinduer
      - Vindu tilbehør
          - Insekt skjermer
          - Rullegardiner

For store skyvedører opp til 250kg Patio Lifes unike teknologi gjør denne anstrengelsen unødvendig. Dette fordi i stedet for at hele rammen, blir kun dørfeltet heves. Alt ved hjelp av enkel betjening av håndtaket. Sikkerhetskomponenter med stoppkammer er integrert som standard i våre HST-dører, selv i basisversjonen, noe som gir eff ektiv innbrudds beskyttelse, og dermed oppfyller de strengeste sikkerhets- og innbruddsbeskyttelseskravene. Spar energi med den nye, forbedrede terskelen. En spesiell materialblanding av isolerende stoff er gir optimal isoterm effektivitet og forhindrer uønskede termiske broer.

  • Isolerglass. Valget av type isolerglass er like viktig som valget av et nytt vindu. Isolerglass har mange ulike egenskaper knyttet til sol, energi, lyd og sikkerhet. Glasset kan være refl ekterende eller farget. Nye typer glasskombinasjoner er utviklet og glass er fremstilt med ulike belegg (selektive belegg - f.eks. Low-E) - bruk av gass som Argon og Krypton mellom glassene gir også helt nye egenskaper.
  • Isolerglass 2-lag/3-lag. Isolerglass - kombinasjoner kan leveres med to eller tre lag glass. Ved bruk av 3 lag glass tilfredsstiller man de nye, meget strenge energikravene. Denne typen isolerte glassenheter reduserer sannsynligheten for kondens betraktelig. Ved å bruke ulik glasstykkelse og avstand mellom, kan man forbedre varme- og lydisolasjon betraktelig.
  • Energiglass. Det er utviklet en rekke typer energiglass som har som formål, dels å redusere varmetapet, men også å gi mulighet til klimakontroll inne i bygget.
  • Sikkerhetglass - herdet og laminter. Dette gasset benyttes i helt spesielle installasjoner som setter strenge krav til både person - og innbruddsikkerhet. Mest benyttet i off entlige bygg. Det finnes i fl ere typer sikkerhetsglass tilgjengelig, det som kjennetegner dette glasset, er at det er svært vanskelig å knuse.
  • Lydisolerende glasskombinasjoner. For å redusere uønsket støy utenfra, anbefales til bruk av lydisolerte glasskombinasjoner. Dette er spesielt viktig å vurdere dersom vinduer skal monteres nær motorveier, i den indre bykjerne, nær fl yplasser eller jernbane.

 Kontakt oss