Vinduer » TopPASSIVHUS + alu


Dører
      - Terrassedører
          - Tre Terrassedører
          - Plast Terrassedører
      - Ytterdører
          - Utenfor tredører
          - Sammensatt Dører
      - Innerdører
          - Inner tredører
      - Branndør
Garasjeporter
      - Garasjeport automatisering
      - Garasjeporter fotogalleri
      - Garasjeport Modeller
Aluminiumsystemer
      - Dører
      - Vinduer
      - Fasader
      - Skyve-Systemer
Vinduer
      - Trevinduer
          - Passivhus Vinduer
          - Europeisk type vinduer
          - Skandinavisk vinduer
      - Plast vinduer
          - Skandinavisk vinduer
          - Europeisk type vinduer
      - Vindu tilbehør
          - Insekt skjermer
          - Rullegardiner
TopPASSIVHus + alu vinduer for "passiv" i det laveste strømforbruket (1,5 liter drivstoff, eller 1,5 m3 gass per år for å varme en m²) kjørt hjem. TopPASSIVE linje vinduene i bygningen møter høyest energieffektivitet og den tyske passivhus standarder for instituttet. Naturlig tre og på spesielle termiske egenskaper med polyuretan sammensetning gjør at vinduet for å nå 0,79 W / m K varmegjennomgangskoeffisient verdi.

Hva er et passivhus eller lavenergihus?

 

Lavenergihus er boliger med betydelig lavere energiforbruk enn ordinære boliger. Vanligvis defineres lavenergiboliger som boliger med total energiforbruk under 100 kwh/m2 pr år, og/ eller boliger med ca 50% reduksjon i total energibruk. For å nå en slik reduksjon i energibruken er det nødvendig med betydelige tiltak både på bygningskropp og installasjoner. Såkalte passivehus har en helt klar definisjon på at romoppvarmingsbehovet ikke skal overskride 15 kwh/ pr m2 pr år. Det settes også en rekke andre krav til passivhus, bl.a. at behovet for installert oppvarmingseffekt ikke skal overskride 10 w/m2.

U-verdi.

Vår fokus på dette er å kunne tilby vinduer og dører for fremtidens krav. Isoleringsevnen defineres som oftest i u-verdi. U-verdien angir hvor god varmeisolasjon vinduet har. Jo lavere u-verdi, jo bedre isolasjonsevne.

Eks.
Et vindu med en u-verdi på 1,0.

Dette forteller oss at energigjennomgangen på 1,0W hver time for hver m2 vindusflate pr. gradforskjell ute og inne. For hver tiendedel u-verdi på vinduet reduseres, får du en årlig besparelse på 10 kwh pr. kvm vindusareale.

Det ideelle er lav U-verdi og høy G-verdi.

For å få lav u-verdi ( lite varmetap ) kan vi levere vinduer med 3-lag glass. Vi kan levere vinduer
med en u-verdi på 0,7 som er ekstremt bra.

G-verdien angir hvor mye solenergi vinduet slipper inn. For å øke denne effekten er det lønnsomt å ha vinduene plassert mot syd. JJHandel AS leverer også et komplett opplegg for sol skjerming på varme dager. I 2015 vil myndighetene kreve at alle nybygg blir bygget etter passivhus standard. Passivhus standard vil si at huset i sin helhet med vegger, gulv, tak, vinduer og dører ikke skal ha en høyere u-verdi samlet enn 1.2 Dette tilsier at ved tradisjonell bygging med reisverk og isolasjon så må ytterveggene bygges betraktelig tykkere enn i dag. Dagens veggtykkelser er på ca 25-30cm, ( u-verdi ca 1.8 ) mens for å oppnå passivhus standard må det bygges vegger ca 40 – 50 cm tykke, (u-verdi ca 1.2 )

 Kontakt oss