Vinduer » TopPASSIVHUS


Dører
      - Terrassedører
          - Tre Terrassedører
          - Plast Terrassedører
      - Ytterdører
          - Utenfor tredører
          - Sammensatt Dører
      - Innerdører
          - Inner tredører
      - Branndør
Garasjeporter
      - Garasjeport automatisering
      - Garasjeporter fotogalleri
      - Garasjeport Modeller
Aluminiumsystemer
      - Dører
      - Vinduer
      - Fasader
      - Skyve-Systemer
Vinduer
      - Trevinduer
          - Passivhus Vinduer
          - Europeisk type vinduer
          - Skandinavisk vinduer
      - Plast vinduer
          - Skandinavisk vinduer
          - Europeisk type vinduer
      - Vindu tilbehør
          - Insekt skjermer
          - Rullegardiner

         PassiveHus Vunduer

Det er fire hovedkriterier og krav til passivhusvinduer:

  •  trippel-panelet vinduer med en varmeledningsevne koeffisient på ≤ 0,7 W / m K;
  •  pakker varm ramme av plast og rustfritt stål i stedet for den tradisjonelle varme svært ledende aluminium;
  •  en eller annen måte oppvarmet ramme;
  •  pustende og vindtett installasjon;
  •  vindusramme montering av isolasjonsmaterialet så mye som mulig for å dekke den samme rammen.

Hva er et passivhus eller lavenergihus?

Lavenergihus er boliger med betydelig lavere energiforbruk enn ordinære boliger. Vanligvis defineres lavenergiboliger som boliger med total energiforbruk under 100 kwh/m2 pr år, og/ eller boliger med ca 50% reduksjon i total energibruk. For å nå en slik reduksjon i energibruken er det nødvendig med betydelige tiltak både på bygningskropp og installasjoner. Såkalte passivehus har en helt klar definisjon på at romoppvarmingsbehovet ikke skal overskride 15 kwh/ pr m2 pr år. Det settes også en rekke andre krav til passivhus, bl.a. at behovet for installert oppvarmingseffekt ikke skal overskride 10 w/m2.

U-verdi.

Vår fokus på dette er å kunne tilby vinduer og dører for fremtidens krav. Isoleringsevnen defineres som oftest i u-verdi. U-verdien angir hvor god varmeisolasjon vinduet har. Jo lavere u-verdi, jo bedre isolasjonsevne.

Eks.
Et vindu med en u-verdi på 1,0.

Dette forteller oss at energigjennomgangen på 1,0W hver time for hver m2 vindusflate pr. gradforskjell ute og inne. For hver tiendedel u-verdi på vinduet reduseres, får du en årlig besparelse på 10 kwh pr. kvm vindusareale.

Det ideelle er lav U-verdi og høy G-verdi.

For å få lav u-verdi ( lite varmetap ) kan vi levere vinduer med 3-lag glass. Vi kan levere vinduer
med en u-verdi på 0,7 som er ekstremt bra.

G-verdien angir hvor mye solenergi vinduet slipper inn. For å øke denne effekten er det lønnsomt å ha vinduene plassert mot syd. JJHandel AS leverer også et komplett opplegg for sol skjerming på varme dager. I 2015 vil myndighetene kreve at alle nybygg blir bygget etter passivhus standard. Passivhus standard vil si at huset i sin helhet med vegger, gulv, tak, vinduer og dører ikke skal ha en høyere u-verdi samlet enn 1.2 Dette tilsier at ved tradisjonell bygging med reisverk og isolasjon så må ytterveggene bygges betraktelig tykkere enn i dag. Dagens veggtykkelser er på ca 25-30cm, ( u-verdi ca 1.8 ) mens for å oppnå passivhus standard må det bygges vegger ca 40 – 50 cm tykke, (u-verdi ca 1.2 )

 Kontakt oss