Windows » TopEURO78 + alu


TopEURO78 + alu ramme er aluminium de er lammet fra utsiden, og dermed beskytte treverket mot ugunstige værforhold. Trevinduer med aluminiums skoing løser de viktigste ulempene med trevinduer - sårbarhet for miljøpåvirkning, særlig fuktighet. Trevinduer Akebakker Truger Løyper aluminiumsteknologi sikrer et trevindu holdbarhet, brukervennlighet og beholde den attraktive estetiske, som har trevinduer. 

Kunder som har omsorg for å redusere hjem oppvarming og air condition tap. Tre glass (to kameraer) pakker fylt med argongass, TopEURO78 + alu vinduer når 0.99 W / m K varmegjennomgangskoeffisient og betydelig bedre enn konvensjonelle vinduer med vanlige single-kammer glassvinduer. TopEuro78 + alu vinduer vil gi deg mest mulig verdi for prisen betalt.Contact us